Stelt u zich een woning voor die van alle comfort is voorzien, waarin je gezond kunt leven en die daarnaast ook nog eens goed betaalbaar en waardevast is. AM ontwikkelt woningen die we zo hebben ontworpen dat we de kwaliteit van wonen kunnen verhogen en tegelijkertijd klimaatverandering tegen gaan. Het creëren van een duurzame leefomgeving zowel in als om het huis. Dat is waar wij naar streven.

Gasvrij

De woningen worden aardgasvrij en voldoen aan de eisen voor Bijna energie neutrale gebouwen (BENG). BENG stelt eisen aan enerzijds het beperken van de hoeveelheid (fossiel) energiegebruik, door bijvoorbeeld hoogwaardige isolatie en installaties voor een hoog rendement, en anderzijds aan de hoeveelheid hernieuwbare energie met bijvoorbeeld zonnepanelen. De woningen worden aangesloten op een duurzame warmtebron. Dat minimaliseert de CO2 uitstoot en het gebruik van fossiele brandstoffen. Hierdoor draagt u met deze woning bij aan een beter klimaat. Kijk hier voor eventueel meer informatie over BENG. Bij een energiezuinig woning heeft u extra hypotheekruimte van € 9.000,-


Energieneutraal

De woningen zijn energieneutraal. De benodigde energie voor het gebouw gebonden verbruik wordt door de woning zelf opgewekt en is 100% hernieuwbaar. Hierdoor is de woning betaalbaar in gebruik met als gevolg €15.000 extra hypotheekruimte.


Nul op de meter

De woningen zijn nul op de meter. Dat betekent dat u bij normaal gebruik gemiddeld genomen over een jaar geen energie verbruikt van het elektriciteitsnet. Hierdoor is de woning betaalbaar in gebruik met als gevolg €25.000 extra hypotheekruimte.Duurzaam gaat verder dan energie

Duurzaamheid gaat verder dan energie. Uiteraard voldoet de woning aan alle wettelijke eisen, maar in veel gevallen gaan wij verder! Er zijn meerdere duurzame voordelen op verschillende niveaus. Denkt u daarbij aan gezondheid en comfort of toekomstwaarde. We hebben alle voordelen per niveau voor u op een rij gezet.