3 maart 2022
Geplaatst door TeamEnkaEde

Midden in de crisis in 2013 moesten Dennis Janse en zijn vrouw Christine hun huurhuis verlaten. Op Enka kruiste hun pad en lang nadenken was niet nodig om tot koop over te gaan. “De architectuur, de fantastische ligging aan het bos en de prijs spraken ons direct aan”, vertelt Dennis. “Wij maakten toen deel uit van een select groepje van 150 huishoudens. Heel bijzonder om de wijk om je heen te zien groeien.”

Toen na een jaar het stof was neergedaald en alle klusjes waren gedaan, verbreedde Dennis zijn horizon opnieuw. Zoals hij in de vorige buurt waar hij woonde ook had gedaan, zocht hij naar manieren om wijkbewoners met elkaar en hun nieuwe woonomgeving te verbinden. “Op de eerste burendag zwengelde ik de boel aan. Ik vroeg wie geïnteresseerd was om zich in te zetten voor activiteiten en wie via de bewonerscommissie zijn of haar stem wilde laten horen richting gemeente en ontwikkelaar. De animo was groot en samen hebben we veel bereikt”, zegt Dennis enthousiast.

Veel bereikt
Hij vervolgt door wat voorbeelden aan te halen: ”Ons grootste succes is, denk ik, dat de sociale cohesie en goede energie in de wijk zo groot zijn dat dit afstraalt naar buiten. Buitenstaanders zien Op Enka als een fijne plek om te wonen en dat maakt mij natuurlijk trots. Daarbij hebben we door ‘Het groene daken-project’ 250 daken kunnen voorzien van groen en is deelmobiliteit via My Wheels een feit. Wat ik vooral heel mooi vind, is dat we het samen met belanghebbenden voor elkaar hebben gekregen dat BOEi de Kiss and Ride-zone bij de school heeft vervangen door extra groene speelruimte.”

De vraag van Han aan Dennis
In reactie hierop heeft de vorige geïnterviewde Han Wartna van BOEi een vraag voor Dennis: “Ik ben benieuwd of Dennis denkt dat we kunnen vasthouden aan onze ambities of dat in de loop van de tijd de plannen toch worden aangepast.” Dennis reageert met een glimlach: “Dat weet ik niet, maar ik hoop het wel heel erg, want het plein ziet er prachtig uit, er is meer speelruimte en de mooie uitstraling van de buitenruimte zet het kantinegebouw nog meer in zijn kracht. Of het lukt is de vraag. Ik ben van mening dat de school daar een belangrijke rol in speelt. Zij moeten ouders ervan blijven overtuigen dat kinderen lopend of op de fiets naar school komen.”

Schoolplein biedt kansen
“Straks vestigt Bzzzonder zich in de school. Deze organisatie staat erom bekend zich te verbinden met de wijk door het organiseren van activiteiten. Het schoolplein leent zich daarvoor. Ook het door buren gezamenlijk onderhouden van het schoolplein zou een leuke manier zijn om betrokkenheid te vergroten en buren de gelegenheid te geven nieuwe contacten op te doen.“

Dennis is positief, bevlogen en realistisch blijkt uit alles wat hij vertelt. Is er dan helemaal geen kritische noot? “Nou, ik heb wel een tip. Als een ontwikkeling start, worden omwonenden vaak gehoord en betrokken. Nieuwe bewoners moeten het doen met wat er in hun wijk wordt bijgebouwd. Dat is jammer, want juist deze mensen zijn enorm betrokken, weten veel en zouden graag een stem hebben. Ik kan me goed voorstellen dat je als ontwikkelaar andere zaken aan je hoofd hebt, maar misschien zou een sociaal werker of iemand met soortgelijke functie in grote ontwikkelingen als deze een rol kunnen vervullen.”

Als we Dennis vertellen dat er inmiddels bij dit soort ontwikkelingen altijd een communitymanager betrokken is, glimlacht hij. “Ha, mooi! Heel waardevol voor de bewoners.”

En wat zijn je ambities?
“Ik heb stichting Bewoners Op Enka opgezet. Bewoners Op Enka wordt ondersteund door diverse giften van wijkbewoners en de volgende sponsoren: Gemeente Ede, Ditters Makelaars en AM. De stichting zet zich in om van Op Enka een nog fijnere wijk te maken in sociale en ruimtelijke zin. Alles moet nog wat meer vorm krijgen, maar ik heb goede hoop met de stichting van betekenis te kunnen zijn de komende jaren.”

We sluiten af met de vraag van Dennis aan beheerder Jaap.
Dennis: “Ik wil Jaap bedanken voor de mogelijkheden die hij heeft gegeven aan de bewonerscommissie. Zonder zijn inzet hadden we veel minder kunnen doen. Ik ben heel benieuwd naar een mooie anekdote van hem, dus dit is mijn vraag aan Jaap: Wat is een gebeurtenis die je het meeste is bijgebleven als beheerder van Op Enka?”